Naujienos Kontaktai Foto galerija Vaizdo galerija Ugdymas karjerai2023 sausio 30 
 
Navigacija
Naujienos
Apie IC
Įkūrimas
Vaizdo klipas
Išplanavimas
Darbo laikas
Veikla
Darbuotojai
Leidybos centras
Bazė
Paslaugos
CD katalogas
Interneto skaitykla
Bazė
Paslaugos
Konferencijų salė
Bazė
Paslaugos
Biblioteka
Bazė
Paslaugos
Nauji leidiniai

Kontaktai
Foto galerija
Vaizdo galerija
DĖMESIO

Sveikinimas

Projekto „Kokybės krepšelis" veiklos

Kelmės Jono Graičiūno gimnazija dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis", finansuojamame iš Europos Sąjungos fondų ir 15 proc. savivaldybės lėšų.

Praėjus metams nuo projekto pradžios, š.m. spalio 26 d. į gimnaziją stebėti veiklų, susipažinti su atnaujinta ugdymo aplinka atvyko Nacionalinės švietimo agentūros direktorė R. Krasauskienė ir agentūros Švietimo pagalbos departamento direktoriaus pavaduotoja I. Nekrošienė, projekto metodininkė Mažeikių M. Račkausko gimnazijos direktorė A. Žukauskienė ir Kelmės raj. švietimo įstaigų vadovai bei valdžios atstovai.

Paroda bibliotekoje

Lapkričio 3d. gimė Maironis - naujosios lietuvių poezijos pradininkas, spaudos draudžiamojo laikotarpio didžiausias poetas. Savo poezijoje kūrėjas išreiškė to meto tautinius siekimus. Dėl to jis vadinamas tautinio atgimimo dainiumi. Savo poezijos įtaka kitiems rašytojams Maironis sukūrė lietuvių literatūroje vadinamąją „maironinę“ mokyklą.

Gimnazijos bibliotekoje veikia rašytojo leidinių paroda, skirta Jono Mačiulio Maironio 160 gimimo metinėms atminti.

„Maironis buvo ne tik poetas, bet ir reikšmingas istorijos veiksnys. Jis parengė Lietuvą nepriklausomybei ne mažiau (o gal daugiau) už Basanavičių ir Kudirką.
Jei tauta pati sau užtikrina pilnavertį dvasinį gyvenimą, ji jau yra nepriklausoma: okupacijos tada virsta tik praeinančia istorine nelaime.“ /Tomas Venclova/


SVEIKINIMAS

Puslapis 1 iš 122 1 2 3 4 > >>
Kviečia
J.Graičiūno gimnazija

Ugdymas karjerai

Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas

www.mukis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

www.smm.lt

Nacionalinė švietimo agentūra
 

________________________________________________________________________________________
Copyright © 2007-2022 Antano Mikalajūno Informacijos centras

4304951 Informacijos centras Unikalių apsilankymų