Naujienos Kontaktai Foto galerija Vaizdo galerija Ugdymas karjerai2024 liepos 16 
 
Navigacija
Naujienos
Apie IC
Įkūrimas
Vaizdo klipas
Išplanavimas
Darbo laikas
Veikla
Darbuotojai
Leidybos centras
Bazė
Paslaugos
CD katalogas
Interneto skaitykla
Bazė
Paslaugos
Konferencijų salė
Bazė
Paslaugos
Biblioteka
Bazė
Paslaugos
Nauji leidiniai

Kontaktai
Foto galerija
Vaizdo galerija
Informacijos centro veikla, dokumentai

 

  2024 metų veiklos planas

  Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

  Bibliotekos fondų apsaugos nuostatai

  Bibliotekos - informacijos centro įvertinimo ir įkainojimo komisijos nuostatai ir metodika

  Bibliotekos - informacijos centro fondo apskaitos aprašas

 

 

Mokyklos bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentai:

 1. Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knyga.
 2. Bibliotekos fondo inventorinė knyga.
 3. Bibliotekos fondo inventorinė knyga paramai.
 4. Bibliotekos fondo patikrinimo aktai (kopijos).
 5. Bibliotekos fondo perdavimo - priėmimo aktai (kopijos).
 6. Knygų, mokomųjų programų įsigijimo bei nurašymo dokumentai (Sąskaitų ir Aktų kopijos).
 7. Skaitytojų pamestų ir vietoj jų priimtų  egz. apskaita.
 8. Bibliotekos metinės darbo ataskaitos.
 9. Bibliotekos darbo dienoraštis.
 10. Katalogai ir kartotekos (MOBIS).
 11. Skaitytojų formuliarai.
 12. Vadovėlių fondo apskaitos dokumentai:
  Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, naudojimo ir apskaitos tvarka:
  •  Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas;
  •  Vadovėlių fondo visuminės apskaitos knyga;
  •  Vadovėlių įsigijimo ir nurašymo dokumentai (Sąskaitų ir Aktų kopijos).

 

 

 

 

 

Kviečia
J.Graičiūno gimnazija

Ugdymas karjerai

Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
 

________________________________________________________________________________________
Copyright © 2007-2023 Antano Mikalajūno Informacijos centras

5182107 Informacijos centras Unikalių apsilankymų