Naujienos Kontaktai Foto galerija Vaizdo galerija Ugdymas karjerai2021 sausio 22 
 
Navigacija
Naujienos
Apie IC
Įkūrimas
Vaizdo klipas
Išplanavimas
Darbo laikas
Veiklos planas
Darbuotojai
Leidybos centras
Bazė
Paslaugos
CD katalogas
Interneto skaitykla
Bazė
Paslaugos
Konferencijų salė
Bazė
Paslaugos
Biblioteka
Bazė
Paslaugos
Nauji leidiniai

Kontaktai
Foto galerija
Vaizdo galerija
KVIEČIAME MOKYTIS!

rašo nustatytos formos prašymą, kurį rasite ČIA.

Parašytą prašymą būsimieji gimnazijos pirmokai ar antrokai siunčia direktoriaus pavaduotojai ugdymui Lijanai Vaičiulytei: lijana.vaiciulyte@jggimnazija.lt.

Šiuo adresu rašykite, jei turite klausimų, susijusių su mokinių priėmimu į I ir II klasę. Informaciją, kada ir kaip pateikti kitus dokumentus (Pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies – VIII klasės – baigimo pažymėjimą, 9 klasės baigimo pažymėjimą ir kt.), informuos direktoriaus pavaduotoja L. Vaičiulytė, gavusi Jūsų prašymą mokytis gimnazijoje.


rašo nustatytos formos prašymą, kurį rasite ČIA.

Parašytą prašymą būsimieji gimnazijos trečiokai ar ketvirtokai siunčia direktoriaus pavaduotojai ugdymui Živilei Klimienei: zivile.klimiene@jggimnazija.lt.

Šiuo adresu rašykite, jei turite klausimų, susijusių su mokinių priėmimu į III ir IV klasę. Informaciją, kada ir kaip pateikti kitus dokumentus (Pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimą, individualųjį ugdymo planą ir kt.), informuos direktoriaus pavaduotoja Ž. Klimienė, gavusi Jūsų prašymą mokytis gimnazijoje.


PASTABA – būsimieji III-iokai, kurie II-ą gimnazijos klasę baigė mūsų gimnazijoje ir toliau tęs čia mokymąsi, prašymą dėl priėmimo mokytis Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos III klasėje taip pat rašo ir siunčia direktoriaus pavaduotojai ugdymui Ž. Klimienei. Pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimo siųsti nereikės, individualieji ugdymo planai jau yra atsiųsti.


Į gimnazijos direktorių Rimą Bielskį galite kreiptis:
rimas.bielskis@jggimnazija.lt arba telefonu 8 687 78 944.

Apie Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos veiklą plačiau susipažinti galite
www.jggimnazija.lt gimnazijos Facebook.

Gimnazijos 80-mečiui skirtą leidinį „Kelmės gimnazija. 2020 metų dienoraštis“ galite paskaityti ČIA

Policija primena

UGDYMO PROCESAS KARANTINO METU

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu

 1. Nuotolinis mokinių ugdymo procesas organizuojamas naudojant MOODLE (kaip pagrindinę) nuotolinio mokymo aplinką. Mokytojai ir mokiniai dirba prisijungę prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų. Dalykų mokytojai elektroninio dienyno Tamo pagalba ir kitomis informacinėmis priemonėmis informuos mokinius apie prisijungimą prie virtualios mokymo(si) aplinkos.
 2. Mokymosi užduotys, teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, mokytojo pagalba ir paaiškinimai, grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir įvertinimai gali būti teikiami elektroninio dienyno TAMO pagalba, kitomis skaitmeninėmis technologijomis.
 3. Pagrindinę informaciją mokiniai gauna per TAMO ir savo gimnazijos paštą.
 4. Nustatomas šis pamokų laikas:
  1. 9:00-9:50
  2. 10:00-10:50
  3. 11:00-11:50
  4. 12:00-12:50
  5. 13:00-13:50
  6. 14:00-14:50
  7. 15:00-15:50

 

 1. Parengtas naujas pamokų tvarkaraštis nuotolinio mokymosi metu, kuris skelbiamas gimnazijos internetiniame puslapyje. Su juo supažindinami mokiniai elektroninio dienyno TAMO pagalba ar kitomis informacinėmis priemonėmis.
 2. Asmens duomenų apsauga užtikrinama pagal galiojančius įstatymus. Asmens duomenų apsauga užtikrinama pagal galiojančius įstatymus. Tiesiogines transliacijas, vaizdo pamokas, pamokų užduotis filmuoti, paveiksluoti, kopijuoti, platinti, kelti į kitas platformas draudžiama.
 3. Skaitmeninių technologijų administratoriumi (IKT koordinatorius), kuris konsultuos mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais skiriamas informacinių technologijų mokytojas metodininkas Algirdas Barančiukas (el. paštas algirdas.baranciukas@jggimnazija.lt), administratoriaus pavaduotoja – informacinių technologijų mokytoja metodininkė  Ilijana Petrauskienė (el. paštas ilijana.petrauskiene@jggimnazija.lt).
 1. Dėl techninės pagalbos galima kreiptis į informacinių technologijų specialistą Mantvydą Burzdžių (el. paštas mantvydas.burzdzius@jggimnazija.lt).
 2. Lankytojai aptarnaujami tik nuotoliniu būdu – elektroniniu paštu: info@jggimnazija.lt arba tel. 868778944.
 3. Darbuotojai dirba nuotoliniu būdu:
 1. Mokinių, turinčių teisę į nemokamą maitinimą, organizavimas:
 1. Nuotolinio mokymo metu mokiniams teikiamas maitinimas sausu daviniu.
 2. Sauso maisto davinio paketus ruošia ir pristato į gimnaziją UAB „Amerija“.
 3. Sauso maisto davinio paketai mokiniams bus dalinami 2 kartus per mėnesį (kas dvi savaitės, antros savaitės trečiadienį ir ketvirtadienį), nuo 12.00 val. iki 13.00 val..
 4. Sauso maisto davinio paketas atsiimamas prie valgyklos lango iš lauko pusės, valgyklos darbuotojai pranešant mokinio vardą, pavardę ir klasę.
 5. Mokiniams, kurie patys arba jų tėvai (globėjai, rūpintojai) neturi galimybės atvykti į gimnaziją atsiimti sauso maisto davinio paketo, bus atvežama iki gyvenamosios vietos autobusų sustojimo stotelės iš anksto sutartu laiku.
 6. Su nemokamo maitinimo išdalinimo tvarka mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami telefonu, vėliau informuojami per elektroninį dienyną Tamo. Už nemokamą mokinių maitinimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Vaičiulytė (tel. +37068697073) ir soc. pedagogė I. Kaminskienė (tel.+37068661744).
 7. Sauso maisto davinių išdavimo grafikas:

Balandžio mėn. 1-2 d., 15-16 d., 29-30 d. (trečiadienį ir ketvirtadienį).

Pratęsus karantiną - grafikas bus numatomas ta pačia tvarka.

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

I klasės pamokų tvarkaraštis nuotolinio ugdymo metu nuo 2020-03-30
Savaitės diena Pamoka Laikas Dalykas Mokytojas
Pirmadienis 1 9:00-9:50 Fizika R. Gabšytė
2 10:00-10:50 Anglų k. R. Rimidytė-Liekienė, I. Leščiauskienė, A. Bilienė
3 11:00-11:50 Matematika A. Pleikienė, A. Barančiukas
4 12:00-12:50 Etika V. Vipartienė
5 13:00-13:50 Vokiečių k. / rusų k. R. Andriuškienė, A. Zaturskienė
6 14:00-14:50    
Antradienis 1 9:00-9:50 Chemija J. Jafimovienė
2 10:00-10:50 Dailė I. Arlauskienė
3 11:00-11:50 Lietuvių k. V. Paulauskienė, G. Rutkūnienė
4 12:00-12:50
5 13:00-13:50 Informacinės tech. A. Barančiukas, I. Petrauskienė
6 14:00-14:50    
Trečiadienis 1 9:00-9:50 Vokiečių k. / rusų k. R. Andriuškienė, A. Zaturskienė
2 10:00-10:50 Muzika S. Klimas
3 11:00-11:50 Matematika A. Pleikienė, A. Barančiukas
4 12:00-12:50
5 13:00-13:50 Anglų k. R. Rimidytė-Liekienė, I. Leščiauskienė, A. Bilienė
6 14:00-14:50    
Ketvirtadienis 1 9:00-9:50 Lietuvių k. V. Paulauskienė, G. Rutkūnienė
2 10:00-10:50
3 11:00-11:50 Ekonomika ir versl. N. Šarauskas
4 12:00-12:50 Pilietiškumo p. R. Sakalauskienė
5 13:00-13:50 Fizinis ugdymas S. Kurmis, V. Saikavičienė, V. Gečas D. Barauskis
6 14:00-14:50    
Penktadienis 1 9:00-9:50 Geografija E. Jafimovas
2 10:00-10:50 Istorija R. Servienė, R. Sakalauskienė
3 11:00-11:50 Biologija V. Rimkuvienė
4 12:00-12:50 Technologijos A. Rimšienė, L. Vaičiulytė, V. Paulionis, M. Turevičius
5 13:00-13:50    
         
II klasės pamokų tvarkaraštis nuotolinio ugdymo metu nuo 2020-03-30
Savaitės diena Pamoka Laikas Dalykas Mokytojas
Pirmadienis 1 9:00-9:50 Anglų k. R. Rimidytė-Liekienė, I. Leščiauskienė, A. Bilienė, N. Šarauskas
2 10:00-10:50 Biologija V. Rimkuvienė
3 11:00-11:50 Vokiečių k. / rusų k. R. Andriuškienė, A. Zaturskienė
4 12:00-12:50 Matematika A. Pleikienė
5 13:00-13:50 Fizika R. Gabšytė
6 14:00-14:50    
Antradienis 1 9:00-9:50 Lietuvių k. V. Paulauskienė, G. Rutkūnienė, V. Puišienė
2 10:00-10:50
3 11:00-11:50 Informacinės tech. A.Barančiukas, I. Petrauskienė
4 12:00-12:50 Dailė I. Arlauskienė
5 13:00-13:50 Pilietiškumo p. R. Servienė
6 14:00-14:50    
Trečiadienis 1 9:00-9:50 Matematika A. Pleikienė
2 10:00-10:50
3 11:00-11:50 Vokiečių k. / rusų k. R. Andriuškienė, A. Zaturskienė
4 12:00-12:50 Muzika S. Klimas
5 13:00-13:50 Tikyba D. Adomaitienė
6 14:00-14:50    
Ketvirtadienis 1 9:00-9:50 Geografija E. Jafimovas
2 10:00-10:50 Anglų k. R. Rimidytė-Liekienė, I. Leščiauskienė, A. Bilienė, N. Šarauskas
3 11:00-11:50 Fizinis ugdymas S. Kurmis, V. Saikavičienė, V. Gečas
4 12:00-12:50 Lietuvių k. V. Paulauskienė, G. Rutkūnienė, V. Puišienė
5 13:00-13:50
6 14:00-14:50    
Penktadienis 1 9:00-9:50 Istorija R. Sakalauskienė, R. Servienė
2 10:00-10:50 Chemija J. Jafimovienė
3 11:00-11:50 Technologijos A. Rimšienė, L. Vaičiulytė, V. Paulionis, M. Turevičius
4 12:00-12:50 Etika V. Vipartienė
5 13:00-13:50    
         
III klasės pamokų tvarkaraštis nuotolinio ugdymo metu nuo 2020-03-30
Savaitės diena Pamoka Laikas Dalykas Mokytojas
Pirmadienis 1 9:00-9:50 Lietuvių k. V. Karabienė, G. Rutkūnienė, V. Puišienė
2 10:00-10:50
3 11:00-11:50 Informac. tech. B  I. Petrauskienė
4 12:00-12:50 Anglų k. R. Rimidytė-Liekienė, I. Leščiauskienė, A. Bilienė
5 13:00-13:50 Biologija A, B D. Butkuvienė, V. Rimkuvienė
6 14:00-14:50
7 15:00-15:50    
Antradienis 1 9:00-9:50 Istorija A R. Sakalauskienė, R. Servienė
2 10:00-10:50
3 11:00-11:50 Fizika A, B R. Gabšytė
4 12:00-12:50
5 13:00-13:50 Matematika A, B R. Kurmienė,  A. Pleikienė
6 14:00-14:50 Metematika A
7 15:00-15:50    
Trečiadienis 1 9:00-9:50 Anglų k. R. Rimidytė-Liekienė, I. Leščiauskienė, A. Bilienė
2 10:00-10:50
3 11:00-11:50 Etika V. Vipartienė
4 12:00-12:50 Lietuvių k. V. Karabienė, G. Rutkūnienė, V. Puišienė
5 13:00-13:50
6 14:00-14:50 Dailė, muzika, muzikinės komp.tech. I. Arlauskienė, S. Klimas
7 15:00-15:50    
Ketvirtadienis 1 9:00-9:50 Metematika A, B R. Kurmienė,  A. Pleikienė
2 10:00-10:50
3 11:00-11:50 Inform. tech, A A. Barančiukas, I. Petrauskienė
4 12:00-12:50
5 13:00-13:50 Istorija B R. Sakalauskienė
6 14:00-14:50 Fizinis ugdymas S. Kurmis, V. Saikavičienė, V. Gečas, D. Barauskis
7 15:00-15:50    
Penktadienis 1 9:00-9:50 Rusų k. G. Macaitienė
2 10:00-10:50 Geografija E. Jafimovas
3 11:00-11:50
4 12:00-12:50 Chemija J. Jafimovienė
5 13:00-13:50 Chemija J. Jafimovienė
6 14:00-14:50 Technologijos L. Vaičiulytė, N. Šarauskas, M. Turevičius, V. Paulionis
7 15:00-15:50    
         
IV klasės pamokų tvarkaraštis nuotolinio ugdymo metu nuo 2020-03-30
Savaitės diena Pamoka Laikas Dalykas Mokytojas
Pirmadienis 1 9:00-9:50 Inform. tech-progr, B A. Barančiukas, I. Petrauskienė
2 10:00-10:50
3 11:00-11:50 Technologijos L. Vaičiulytė, N. Šarauskas, M. Turevičius
4 12:00-12:50 Lietuvių k. V. Karabienė, V. Paulauskienė, V. Puišienė
5 13:00-13:50
6 14:00-14:50 Dailė, muzika, muzikinės komp.tech. I. Arlauskienė, S. Klimas
7 15:00-15:50    
Antradienis 1 9:00-9:50 Matematika A, B R. Kurmienė, I. Petrauskienė, A. Pleikienė
2 10:00-10:50
3 11:00-11:50 Istorija A R. Sakalauskienė, R. Servienė
4 12:00-12:50
5 13:00-13:50 Geografija E. Jafimovas
6 14:00-14:50
7 15:00-15:50    
Trečiadienis 1 9:00-9:50 Lietuvių k. V. Karabienė, V. Paulauskienė, V. Puišienė
2 10:00-10:50
3 11:00-11:50 Etika V. Vipartienė
4 12:00-12:50 Anglų k. R. Rimidytė-Liekienė, I. Leščiauskienė, A. Bilienė
5 13:00-13:50 Chemija A, B J. Jafimovienė, S. Rukaitė-Kalytienė
6 14:00-14:50
7 15:00-15:50    
Ketvirtadienis 1 9:00-9:50 Inform. tech. A A. Barančiukas, I. Petrauskienė
2 10:00-10:50
3 11:00-11:50 Anglų k. R. Rimidytė-Liekienė, I. Leščiauskienė, A. Bilienė
4 12:00-12:50
5 13:00-13:50 Matematika A, B R. Kurmienė, I. Petrauskienė, A. Pleikienė
6 14:00-14:50 Metematika A
7 15:00-15:50    
Penktadienis 1 9:00-9:50 Biologija A, B D. Butkuvienė, V. Rimkuvienė
2 10:00-10:50
3 11:00-11:50 Istoija, B R. Sakalauskienė, R. Servienė
4 12:00-12:50 Fizika A R.Gabšytė
5 13:00-13:50
6 14:00-14:50 Fizinis ugdymas S. Kurmis, V. Saikavičienė, V. Gečas
KARANTINAS!
PAŠALINIAI ASMENYS Į GIMNAZIJĄ NEĮLEIDŽIAMI!


LANKYTOJAI APTARNAUJAMI TIK NUOTOLINIU BŪDU – ELEKTRONINIU PAŠTU: info@jggimnazija.lt arba tel. 868778944

Darbuotojai dirba nuotoliniu būdu:
direktorius Rimas Bielskis: rimas.bielskis@jggimnazija.lt
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lijana Vaičiulytė: lijana.vaiciulyte@jggimnazija.lt
psichologė Jovita Gerbenienė: jovita.gerbeniene@jggimnazija.lt
socialinė pedagogė Ina Kaminskienė: ina.kaminskiene@jggimnazija.lt
sekretorė Lamutė Ringailienė: laimute.ringailiene@jggimnazija.lt
IC vadovė Loreta Šuklienė: loreta.sukliene@jggimnazija.lt

Su mokytojais, kitais darbuotojais galite susisiekti elektroniniu paštu (kontaktai skelbiami www.jggimnazija.lt arba elektroniniame dienyne Tamo).

DARBO LAIKAS GIMNAZIJOS PRIEŽIŪRAI BEI BŪTINOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI
8.00–12.00 val.
Sveikiname nugalėtojus!

Puslapis 3 iš 112 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Kviečia
J.Graičiūno gimnazija

Ugdymas karjerai

Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas

www.mukis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

Nacionalinis egzaminų centras
 

________________________________________________________________________________________
Copyright © 2007-2021 Antano Mikalajūno Informacijos centras

3087412 Informacijos centras Unikalių apsilankymų