Naujienos Kontaktai Foto galerija Vaizdo galerija Ugdymas karjerai2020 rugsėjo 22 
 
Navigacija
Naujienos
Apie IC
Įkūrimas
Vaizdo klipas
Išplanavimas
Darbo laikas
Veiklos planas
Darbuotojai
Leidybos centras
Bazė
Paslaugos
CD katalogas
Interneto skaitykla
Bazė
Paslaugos
Konferencijų salė
Bazė
Paslaugos
Biblioteka
Bazė
Paslaugos
Nauji leidiniai

Kontaktai
Foto galerija
Vaizdo galerija
Laisvės TV projekto „Kartu“ startas gimnazijoje


Mūsų gimnazija su Laisvės TV vykdo bendrą projektą „Kartu". Tai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas. Jo metu pagal numatytas temas su mokiniais įvairią problematiką aptars profesionalūs lektoriai.

Lapkričio 25 d. aktų salėje I klasių gimnazistai susitiko su dainininke Monika Linkyte. Susitikimo tema „Emocijų valdymas. Kodėl jaučiu sunkius jausmus ir kaip juos išreikšti?“

Susitikimo metu, panaudodama įvairias veiklas, M. Linkytė siekė padėti mokiniams lengviau suvokti save, atskirti, kas yra tikra, padėti nepasimesti vizualiai tobulame pasaulyje, padėti besiformuojančiai asmenybei vertinti save, kaip savimi tikėti, kaip valdyti kylančias sunkias emocijas (liūdesį, nepasitikėjimą, pyktį), kuo vadovautis.

Naujų vadovų mokymai gimnazijoje


Nacionalinė švietimo agentūra vykdo mokymo programą „Vadybinio darbo pagrindai: įvadiniai mokymai naujai paskirtiems vadovams“. Pagal ją Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos direktorius Rimas Bielskis, turėdamas ilgametę vadybinę ir ekspertinę darbo patirtį, spalio 23 ir lapkričio 6 dienomis teikė konsultavimo paslaugas dviems naujai paskirtų vadovų grupėms iš Joniškio, Žagarės, Plungės ir Šiaulių rajono. Direktorius su atvykusiais vadovais informacijos centre aptarė mokyklos planavimo dokumentus, veiklos ir ugdymo stebėseną, rezultatų panaudojimą ugdymo proceso tobulinimui, intelektualinių ir finansinių resursų valdymą, mokyklos kultūros formavimą ir daugelį kitų klausimų. Atvykę vadovai taip pat stebėjo pamokas, kurias vėliau su mokytojais ir direktoriumi analizavo ir jas aptarė. Svečiai stebėjo informacinių technologijų ir geografijos pamokas, kurias vedė mokytoja metodininkė Ilijana Petrauskienė ir mokytojas metodininkas Eugenijus Jafimovas. Stebėtose pamokose svečiai išskyrė labai gerus mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo santykius, gerą pamokos mikroklimatą, tikslingą šiuolaikinių ugdymo priemonių naudojimą dėstant naują temą, įvertinimo bei įsivertinimo metu, operatyvų grįžtamąjį ryšį ir kitus pamokų aspektus.

Pagal antrąją Nacionalinės švietimo agentūros vykdomą mokymo programą „Pedagogų vadybinių kompetencijų tobulinimas (ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais)“ gimnazijos direktorius Rimas Bielskis taip pat priima dvi grupes svečių, ketinančių tapti ugdymo įstaigų vadovais iš Mažeikių, Pakruojo ir Joniškio rajonų bei Šiaulių miesto. Viena grupė jau buvo atvykusi spalio 9 d., kitą direktorius priims lapkričio 20 d. Jų metu aptariamas vadovo darbo dienos tvarkaraštis, bendruomenės telkimas mokyklos tikslams siekti, darbuotojų veiklos stebėjimas, motyvavimas, skatinimas, įvairių lygmenų reikalavimų bei susitarimų derinimas, mokyklos planavimo dokumentai, informacinių technologijų taikymas ugdymo ir veiklos procesų stebėsenai bei tobulinimui, edukacinių erdvių kūrimo ypatumai ir daugelis kitų vadovo veiklos klausimų.EUROSTAR


Gimnazijoje pradedamas įgyvendinti naujas Erasmus+ programos projektas EUROSTAR.

Kartu su partneriais iš Kipro, Ispanijos, Italijos ir Portugalijos mūsų gimnazijos mokiniai analizuos tvaraus turizmo verslininkystės pavyzdžius ir, pagal sukauptą informaciją bei tarptautinių susitikimų metu įgytą patirtį, kurs tvaraus verslo pavyzdžius.

Projektą gimnazijoje koordinuoja vyresnysis ekonomikos ir verslumo mokytojas Nerijus Šarauskas.

„Išmanioji diena" gimnazijoje

Spalio 10 d. 9 - 12 klasių Lietuvos mokiniai dalyvavo „Išmaniojoje dienoje“. Tai jau ketvirtus metus vykstantis nemokamas konkursas, kuri organizuoja Nacionalinė moksleivių akademija. Konkurse pateikiamos užduotys iš 7 mokslų kategorijų: matematikos, informatikos, fizikos, chemijos, biologijos ir ekonomikos, bei bendrojo išsilavinimo. „Išmaniojoje dienoje" dalyvavo gimnazijos IIc klasės mokinys Vitas Račkauskas, IIId klasės mokiniai Estera Pelenytė ir Paulius Eitmantis, IVa klasės - Jūnius Vaitkus ir Vesta Semionovaitė.

Po konkurso sistemoje dalyviai galės matyti savo surinktus taškus, teisingus ir klaidingus atsakymus, palyginti savo surinktus taškus su mokyklos, rajono, miesto ar net visos Lietuvos vidurkiais.

Geriausieji bus pakviesti į baigiamąjį renginį spalio 26 dieną, Vilniuje, ISM universitete.

Konstitucijos egzaminas 2019


Spalio 3d. LR Teisingumo ministerija kartu su egzamino globėju – Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda – visus šalies piliečius ir gyventojus akcijos metu kvietė pasitikrinti Konstitucijos žinias. Egzamine dalyvauti buvo kviečiami visi Lietuvos piliečiai, mylintys savo šalį ir norintys dar geriau išmanyti pagrindinį Lietuvos įstatymą – Konstituciją.

Mūsų gimnazijoje I etape dalyvavo dviejų amžiaus grupių mokiniai: I-II klasių ir III-IV klasių. Viso – 32 mokiniai, kurie atsakinėjo į 30 uždarų testo klausimų.

Puslapis 4 iš 111 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Kviečia
J.Graičiūno gimnazija

Ugdymas karjerai

Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas

www.mukis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

Nacionalinis egzaminų centras
 

________________________________________________________________________________________
Copyright © 2007-2020 Antano Mikalajūno Informacijos centras

2848706 Informacijos centras Unikalių apsilankymų