Naujienos Kontaktai Foto galerija Vaizdo galerija2017-rugsėjo-25 03:48 
 
Navigacija
Naujienos
Apie IC
Įkūrimas
Vaizdo klipas
Išplanavimas
Darbo laikas
Veiklos planas
Darbuotojai
Leidybos centras
Bazė
Paslaugos
CD katalogas
Interneto skaitykla
Bazė
Paslaugos
Konferencijų salė
Bazė
Paslaugos
Biblioteka
Bazė
Paslaugos
Nauji leidiniai
Profesinis orientavimas (ugdymas karjerai)
Informacija
Paslaugos
Naudingos nuorodos
Naujienos
Projektas
Veiklos planas
Darbo grupė ir darbo laikas
Karjeros planai
Veiklų registracijos žurnalas
Ugdymo karjerai programos integravimas
LAMABPO 2017 metais

Kontaktai
Foto galerija
Vaizdo galerija
Stalo teniso varžybų apžvalga

2016-12-02 „Aukuro“ pagr. m-klos sporto salėje vyko Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos ir „Aukuro“ pagrindinės m-klos asmeninės stalo teniso varžybos. Jose dalyvavo 33 dalyviai. Varžybos vyko keturiose grupėse: pažengusiųjų, pradedančiųjų, dvejetų ir merginų grupėse.


Rezultatų suvestinė:

Geriausieji „A“ grupėje (pažengusieji):
1. Bredelis Orestas IVc
2. Gajauskas Eimantas IVc
3. Mockus Sigitas IVd
4. Jafimovas Matas IVc
5. Blužas Deividas IVd
6. Balčiūnas Ermandas IVc
7. Marcinkus Saimonas IIIb
8. Sutkus Ailanas IIIb
9. Valantiejus Ardas IIb
10. Gečas Vilius IIId
11. Zavadskis Kasparas IVc
12. Vaitkus Domas IVc
13. Strelkauskas Danielius IVd
14. Dyglys Gytis IIb
15. Navickas Gustas IIId

Geriausia „B“ grupėje (pradedantieji ):
1. Jaselskytė Danielė IIc

Geriausios Merginų grupėje:
1. Jaselskytė Danielė IIc
2. Andruškaitė Vismantė IIc
3. Astrauskaitė Monika IIc

Geriausieji Dvejetų grupėje:
1. Bredelis Orestas IVc - Jaselskytė Danielė IIc
2. Mockus Sigitas IVd - Strelkauskas Danielius IVd
3. Blužas Deividas IVd - Gečas Vilius IIId
4. Balčiūnas Ermandas IVc - Valantiejus Ardas IIb
5. Gajauskas Eimantas IVc - Dyglys Gytis IIb
6. Jafimovas Matas IVc - Vaitkus Domas IVc
7. Marcinkus Saimonas IIIb - Sutkus Ailanas IIb

Šitos varžybos sutapo su projektų „Vikrusis kamuoliukas - 6“ ir ,,Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas, skatinant fizinį aktyvumą - 2“ baigiamosiomis varžybomis.

Varžybų organizatorius ir vyr. teisėjas mokytojas E. Jafimovas.

Kaip tapti kariu?

Gruodžio 1d. gimnazistai susitiko su Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos verbuotojais vyr. srž. Dariu Pilecku ir vyr. srž. Vytautu Juknevičiu.

Susitikimo metu mokiniai iš arčiau susipažino su Lietuvos kariuomene, jos tikslais, vizija. Mokiniams buvo pristatyti karių pratybų ypatumai, kasdienybė ir laisvalaikis, paaiškinta, ko reikia norint tapti Lietuvos kariu. Taip pat mokiniai buvo supažindinti su priėmimo į profesinę karo tarnybą tvarka, reikalavimais, mokymo dalykais, socialinėmis garantijomis, karjeros galimybėmis. Buvo pademonstruoti keli vaizdo filmai apie Lietuvos kariuomenę.


Svarsčių kilnojimo varžybose

Lapkričio 24d. gimnazijos mokiniai su kūno kultūros mokytoju D. Barauskiu dalyvavo Lietuvos mokinių žaidynių Kelmės rajono vidurinių mokyklų svarsčių kilnojimo varžybose.

I vietą iškovojo Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos komanda.

II vietą – Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos komanda.

III vietą - J. Graičiūno gimnazija: Evaldas Jakubauskas (IVd), Eisvydas Krauzas (IVb), Airidas Butkus (IVb), Dovydas Rimkus (IVb), Martynas Užkuras (IIIa), Armandas Druktenis (IVc), Povilas Gedvila (IVc).

Sveikiname.


Ugdymas karjerai II-oje klasėje

Lapkričio mėn. ugdymo karjerai koordinatorė atlikto tyrimą „II-okų pasirinkimai baigus II g. klasę" ir „II-okų pasirinkimai baigus gimnaziją". Visi tyrime dalyvavę 79 (iš 83) II-okai pabaigę II klasę planuoja mokytis gimnazijoje. 94 proc. ii-okų pabaigę gimnaziją planuoja mokytis Lietuvos aukštosiose mokykose, 6 proc. - mokytis užsienyje.


Klasės valandėlių metu II-okams buvo pristatytos mokslų studijų sritys. Mokiniai atliko savęs pažinimo ir profesijos pasirinkimo testus.


S - Socialusis tipas. (Pirmumą teikia veiklai, kur dirbama su žmonėmis, padedant jiems, mokant, konsultuojant, auklėjant, teikiant įvairias paslaugas. ...) ypač vertina paslaugas kitiems, teisingumą, supratimą, betarpiškumą. Ką nors darydamas visada atsižvelgia i aplinkinių žmonių nuomones, stengiasi rasti visus tenkinanti sprendimą. Jam patinka dirbti grupėje, jis linkęs asmeniškai aukotis, kad įvykdytų grupės uždavinius. Siekdamas sutarimo, kartais nepaiso darbo efektyvumo. Per daug domisi smulkmenomis ir kitų nuomonėmis.

K - Konvencionalusis tipas. (Pirmumą teikia veiklai, kurioje renkama žodinė ar skaičiais išreikšta informacija ir tvarkoma, apdorojama laikantis taisyklių) savikontrolė, stabilumas, tradicijų ir elgesio normų laikymasis. Save laiko prisitaikančiu, tvarkingu, vertina ekonominius pasiekimus, valdžią. Atlikdamas užduotis numato detalų veiklos planą ir jo laikosi. Šio tipo atstovai yra dėmesingi detalėms, mėgsta jas sisteminti. Jie gerai jaučiasi kolektyve, džiaugiasi galėdami ramiai atlikti darbą, tačiau gali per daug dėmesio skirti detalėms ir būti nuobodūs.

R - Realistinis tipas

I - Intelektualusis tipas

M - Meninis tipas

V - Verslusis tipas

Apie studijas užsienyje

Lapkričio 18d. gimnazistai susitiko su Kastu International komandos nare. Kastu International buvo įkurta norint padėti žmonėms realizuoti savo svajonę įgyti aukštąjį išsilavinimą užsienyje. Atstovė pristatė Danijos, Anglijos, Švedijos, Nyderlandų ir Škotijos švietimo sistemas, supažindino su kokiomis kliūtimis gali susidurti žmogus, ketinantis studijuoti užsienyje ir kaip jas įveikti. Kastu konsultantė ne tik suteikė nešališką informaciją apie galimybes studijuoti norimą specialybę svetur, bet ir lydės pasirinkusius studijas užsienyje viso stojimo proceso metu!

Puslapis 4 iš 97 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Kviečia
J.Graičiūno gimnazija
J.Graičiūno gimnazija

Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas

www.mukis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

Nacionalinis egzaminų centras
 

________________________________________________________________________________________
Copyright © 2007-2017 Antano Mikalajūno Informacijos centras

1652323 Informacijos centras Unikalių apsilankymų