Naujienos Kontaktai Foto galerija Vaizdo galerija Ugdymas karjerai2023 kovo 27 
 
Navigacija
Naujienos
Apie IC
Įkūrimas
Vaizdo klipas
Išplanavimas
Darbo laikas
Veikla
Darbuotojai
Leidybos centras
Bazė
Paslaugos
CD katalogas
Interneto skaitykla
Bazė
Paslaugos
Konferencijų salė
Bazė
Paslaugos
Biblioteka
Bazė
Paslaugos
Nauji leidiniai

Kontaktai
Foto galerija
Vaizdo galerija
Gimnazijoje mokosi

2022-2023 m. m. rugsėjo 1-oji

Erasmus+ programos projektas


Kelmės Jono Graičiūno gimnazija pradeda vykdyti erasmus+ programos KA1 mokytojų kvalifikacijos kėlimo projekto „Pažinti.Priimti.Mokyti(s)“ mobilumo veiklas. Rugpjūčio 21 d. penkių mokytojų grupė išvyko į Tamperę, Suomijoje stebėti pamokų licėjuje.

Direktoriaus pavaduotoja Lijana Vaičiulytė, matematikos mokytojos Romutė Kurmienė ir Asta Pleikienė bei anglų k. mokytojos Rasa Rimidytė - Liekienė ir Asta Bilienė stebės ir su suomių kolegomis aptars savo dalykų pamokas, dalyvaus diskusijose, stengsis kuo daugiau sužinoti apie švietimo lyderės, Suomijos, įtraukiojo ugdymo patirtį.

Mokytoja Ineta Leščiauskienė, projekto koordinatorė.

Sveikiname olimpiadų I vietų nugalėtojus


Birželio 13 d. Kelmės kultūros centre pasveikinti 2021 - 2022 mokslo metų dalykinių olimpiadų I – ųjų vietų nugalėtojai ir jų mokytojai. Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Ūksas, Savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jokubauskas ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Justina Zaleckienė apdovanojo aštuonis mūsų gimnazijos mokinius ir jų mokytojus.

Sveikiname Edviną Averlingį ir jo mokytojas Astą Pleikienę ir Rasą Gabšytę, Vitą Račkauską ir jo mokytoją Algirdą Barančiuką, Emiliją Norvaišaitę ir jos mokytoją Rasą Gabšytę, Airidą Liškauskaitę ir jos mokytoją Jurgitą Jafimovienę, Gabiją Norvaišaitę ir jos mokytojas Jurgitą Jafimovienę ir Danutę Butkuvienę, Agnę Ralovėcaitę ir jos mokytojas Vilmą Paulauskienę ir Inetą Leščiauskienę, Justą Miliauską ir jo mokytoją Rimą Servienę, Vakarę Rotmanaitę ir jos mokytoją Ireną Arlauskienę.

Naujas Erasmus + projektas


Kelmės Jono Graičiūno gimnazija laimėjo programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (mobilumas mokymosi tikslais) projektą „Pažinti. Priimti. Mokyti(s)“. Projekto tikslas – atpažinti, tinkamai įvertinti mokinių specialiuosius poreikius ir (arba) kitus mokymosi ypatumus bei taikant įtraukiojo ugdymo nuostatas individualizuoti ugdymą, kurti saugią ugdymo aplinką visiems mokiniams. Numatytos priimančios organizacijos iš Portugalijos, Islandijos ir Suomijos. Suplanuoti kvalifikacijos tobulinimo kursai Islandijoje ( 5 mobilumai) bei du darbo stebėjimo vizitai Suomijoje (5 mobilumai) ir Portugalijoje (5 mobilumai).

Projektui įgyvendinti skiriama 26 715 eurų dotacija. Projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja metodininkė Ineta Leščiauskienė.

Puslapis 4 iš 124 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Kviečia
J.Graičiūno gimnazija

Ugdymas karjerai

Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas

www.mukis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

www.smm.lt

Nacionalinė švietimo agentūra
 

________________________________________________________________________________________
Copyright © 2007-2023 Antano Mikalajūno Informacijos centras

4396412 Informacijos centras Unikalių apsilankymų