Naujienos Kontaktai Foto galerija Vaizdo galerija Ugdymas karjerai2021 birželio 12 
 
Navigacija
Naujienos
Apie IC
Įkūrimas
Vaizdo klipas
Išplanavimas
Darbo laikas
Veiklos planas
Darbuotojai
Leidybos centras
Bazė
Paslaugos
CD katalogas
Interneto skaitykla
Bazė
Paslaugos
Konferencijų salė
Bazė
Paslaugos
Biblioteka
Bazė
Paslaugos
Nauji leidiniai

Kontaktai
Foto galerija
Vaizdo galerija
Lapkričio 16d. - Tarptautinė tolerancijos diena

LAPKRIČIO 16-OJI – TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA

Tolerancijos dieną nuo 1995 metų mini daugelis demokratinių valstybių, kai UNESCO lapkričio 16-ąją paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Nuo 2003 metų Tarptautinė istorinio teisingumo komisija inicijuoja šios dienos minėjimą Lietuvoje. Kelmės J. Graičiūno gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro veiklą koordinuojantys mokytojai kasmet organizuoja įvairias veiklas gimnazistams.

Tolerancija nėra duotybė.

Tolerancijos mus moko tėvai, toliau jos mokomės mes patys. Ir tai tęsiasi visą gyvenimą. Taip, visą gyvenimą, nes tai kelias į laisvę. Tolerancija palengvina mūsų gyvenimą, ji atveria žmogui daug galimybių. Tolerantiškas žmogus – stipri asmenybė.

Taigi, kas yra tolerancija? Visų pirma, tai suvokimas, kad pasaulyje gyveni ne vienas. O kiekvienas mes turime savo gyvenimo būdą, religiją, kultūrą, papročius, pasaulėžiūrą, požiūrį, įsitikinimus, išvaizdą, stilių ir t.t. Štai čia pasireiškia kiekvieno mūsų individualumas ir išskirtinumas. Todėl tolerancija – tai PAKANTUMAS, PAGARBA, SUPRATIMAS, PRIPAŽINIMAS. Tai pozityvus požiūris į kitus žmones, jų pažiūras, jų teisę turėti kitokias pažiūras ir laisvai gyventi savo gyvenimą.

Saugokime ir puoselėkime šią vertybę!

Gimnazijos psichologė Jovita Gerbenienė

KARANTINAS!

DĖMESIO!

KARANTINAS

Ugdymas vyksta nuotoliniu būdu.

PAŠALINIAI ASMENYS Į GIMNAZIJĄ NEĮLEIDŽIAMI


LANKYTOJAI APTARNAUJAMI TIK NUOTOLINIU BŪDU – ELEKTRONINIU PAŠTU: info@jggimnazija arba tel. 868778944


Darbuotojai dirba nuotoliniu būdu:

direktorius Rimas Bielskis: rimas.bielskis@jggimnazija.lt

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Živile Klimienė: zivile.klimiene@jggimnazija.lt

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lijana Vaičiulytė: lijana.vaiciulyte@jggimnazija.lt

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Jonas Grincevičius: jonas.grincevicius@jggimnazija.lt

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Valerijus Paulionis: valerijus.paulionis@jggimnazija.lt

psichologė Jovita Gerbenienė: jovita.gerbeniene@jggimnazija.lt

socialinė pedagogė Ina Kaminskienė: ina.kaminskiene@jggimnazija.lt

sveikatos priežiūros specialistė: toma.dargiene@jggimnazija.lt

sekretorė Lamutė Ringailienė: laimute.ringailiene@jggimnazija.lt

IC vadovė Loreta Šuklienė: loreta.sukliene@jggimnazija.lt

vyr. bibliotekininkė Vida Bartkevičienė: vida.bartkeviciene@jggimnazija.lt

IT specialistas Mantvydas Burzdžius: mantvydas.burzdzdius@jggimnazija.lt


Su mokytojais, kitais darbuotojais galite susisiekti elektroniniu paštu. Kontaktai skelbiami www.jggimnazija.lt arba elektroniniame dienyne TAMO.


DARBO LAIKAS GIMNAZIJOS PRIEŽIŪRAI BEI BŪTINOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI
8.00 – 12.00 val.

Metų Mokytoja

SVEIKINAME!

Gimnazijoje mokosi

Puslapis 4 iš 115 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Kviečia
J.Graičiūno gimnazija

Ugdymas karjerai

Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas

www.mukis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

Nacionalinis egzaminų centras
 

________________________________________________________________________________________
Copyright © 2007-2021 Antano Mikalajūno Informacijos centras

3312802 Informacijos centras Unikalių apsilankymų