Naujienos Kontaktai Foto galerija Vaizdo galerija2017-liepos-25 05:43 
 
Navigacija
Naujienos
Apie IC
Įkūrimas
Vaizdo klipas
Išplanavimas
Darbo laikas
Veiklos planas
Darbuotojai
Leidybos centras
Bazė
Paslaugos
CD katalogas
Interneto skaitykla
Bazė
Paslaugos
Konferencijų salė
Bazė
Paslaugos
Biblioteka
Bazė
Paslaugos
Nauji leidiniai
Profesinis orientavimas (ugdymas karjerai)
Informacija
Paslaugos
Naudingos nuorodos
Naujienos
Projektas
Veiklos planas
Darbo grupė ir darbo laikas
Karjeros planai
Veiklų registracijos žurnalas
Ugdymo karjerai programos integravimas
LAMABPO 2017 metais

Kontaktai
Foto galerija
Vaizdo galerija
Ugdymas karjerai II-oje klasėje

Lapkričio mėn. ugdymo karjerai koordinatorė atlikto tyrimą „II-okų pasirinkimai baigus II g. klasę" ir „II-okų pasirinkimai baigus gimnaziją". Visi tyrime dalyvavę 79 (iš 83) II-okai pabaigę II klasę planuoja mokytis gimnazijoje. 94 proc. ii-okų pabaigę gimnaziją planuoja mokytis Lietuvos aukštosiose mokykose, 6 proc. - mokytis užsienyje.


Klasės valandėlių metu II-okams buvo pristatytos mokslų studijų sritys. Mokiniai atliko savęs pažinimo ir profesijos pasirinkimo testus.


S - Socialusis tipas. (Pirmumą teikia veiklai, kur dirbama su žmonėmis, padedant jiems, mokant, konsultuojant, auklėjant, teikiant įvairias paslaugas. ...) ypač vertina paslaugas kitiems, teisingumą, supratimą, betarpiškumą. Ką nors darydamas visada atsižvelgia i aplinkinių žmonių nuomones, stengiasi rasti visus tenkinanti sprendimą. Jam patinka dirbti grupėje, jis linkęs asmeniškai aukotis, kad įvykdytų grupės uždavinius. Siekdamas sutarimo, kartais nepaiso darbo efektyvumo. Per daug domisi smulkmenomis ir kitų nuomonėmis.

K - Konvencionalusis tipas. (Pirmumą teikia veiklai, kurioje renkama žodinė ar skaičiais išreikšta informacija ir tvarkoma, apdorojama laikantis taisyklių) savikontrolė, stabilumas, tradicijų ir elgesio normų laikymasis. Save laiko prisitaikančiu, tvarkingu, vertina ekonominius pasiekimus, valdžią. Atlikdamas užduotis numato detalų veiklos planą ir jo laikosi. Šio tipo atstovai yra dėmesingi detalėms, mėgsta jas sisteminti. Jie gerai jaučiasi kolektyve, džiaugiasi galėdami ramiai atlikti darbą, tačiau gali per daug dėmesio skirti detalėms ir būti nuobodūs.

R - Realistinis tipas

I - Intelektualusis tipas

M - Meninis tipas

V - Verslusis tipas

Apie studijas užsienyje

Lapkričio 18d. gimnazistai susitiko su Kastu International komandos nare. Kastu International buvo įkurta norint padėti žmonėms realizuoti savo svajonę įgyti aukštąjį išsilavinimą užsienyje. Atstovė pristatė Danijos, Anglijos, Švedijos, Nyderlandų ir Škotijos švietimo sistemas, supažindino su kokiomis kliūtimis gali susidurti žmogus, ketinantis studijuoti užsienyje ir kaip jas įveikti. Kastu konsultantė ne tik suteikė nešališką informaciją apie galimybes studijuoti norimą specialybę svetur, bet ir lydės pasirinkusius studijas užsienyje viso stojimo proceso metu!

„Pažintinė kelionė į „Mantingos“ pasaulį“

Lapkričio 17d. gimnazijoje vyko bendras UAB "Mantinga" ir IĮ "Šalsima" projektas „Pažintinė kelionė į „Mantingos“ pasaulį“. Jo metu vyko pažintiniai – edukaciniai sveikos mitybos užsiėmimai I-III klasių mokiniams ir mokytojams.

Kartu minime tolerancijos dieną

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti jau keturioliktus metus inicijuoja lapkričio 16-osios – Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimą Lietuvoje.

Šiais metais Tolerancijos dienos simbolis – baltas paukštis. Tolerancija tai pakantumas kitam, kitokiam. Gimnazijoje šiai dienai paminėti parengtas stendas. Per etikos pamokas, mokytojai A. Grincevičienei padedant, mokiniai gamino baltus paukščius, juos „sutupdė“ į pačių sukurtą medį. Baltais paukščiais papuošti kabinetai. Per pamokas su mokiniais buvo aptarta tema, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar esam tolerantiški vienas kito atžvilgiu, kokius pavyzdžius mokiniai žino.

Lankomės Kelmės įmonėse

Spalio-lapkričio mėn. gimnazijos I-okai per technologijų pamokas lankėsi Kelmės miesto įmonėse, įstaigose. UAB Etovis bendrovės komercijos direktorius D. Zavadskis gimnazistams labai įdomiai pristatė įmonės įkūrimo istoriją, veiklas, bendradarbiavimą ir verslo ryšius su užsienio įmonėmis, jų vykdomo verslo stipriąsias puses, profesijų įvairovę ir darbo specifiką. Ekskursijos įmonėje metu mokiniai buvo supažindinti su joje esančiais padaliniais, jų teikiamomis paslaugomis.

Kelmės J. Žemaitės viešojoje bibliotekoje pirmokus pasitiko bibliotekininkės M. Nekrašienė, D. Garnienė, A. Stonaitienė. Darbuotojos pristatė bibliotekos erdves, papasakojo apie bibliotekos paskirtį, jų teikiamų paslaugų įvairovę, kiek darbuotojų ir kokių sričių specialistai čia dirba, kokiuose projektuose biblioteka dalyvauja.

Jaunimo inovatyviojoje erdvėje Nijolė ir Rolandas Kančiauskai mokiniams pristatė vykdomas edukacines programas, projektus, darbo sąlygas, organizuojamus renginius jaunimui.

Kelmės amatų centre etnokultūros skyriaus vedėja N. Jokubauskienė pristatė centre vykdomas edukacines programas, papasakojo apie profesijas, kurių reikia etnokultūros centro veikloms vykdyti, darbo aplinką, sąlygas. Pristatyta naujai atidaryta Juozo Liaudansko vardo galerija.

Kelmės jaunimo darbo centre centro specialistė R. Daukšaitė supažindino pirmokus su rajono darbo rinkos tendencijomis, profesijų poreikiu rajone, buvo pateiktos nuorodos, kur mokiniai gali atlikti savęs pažinimo testus virtualioje erdvėje, atliko profesinio tinkamumo testus. Buvo vykdomas profesinis orientavimas.Puslapis 4 iš 96 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Kviečia
J.Graičiūno gimnazija
J.Graičiūno gimnazija

Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas

www.mukis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

Nacionalinis egzaminų centras
 

________________________________________________________________________________________
Copyright © 2007-2017 Antano Mikalajūno Informacijos centras

1613230 Informacijos centras Unikalių apsilankymų