Naujienos Kontaktai Foto galerija Vaizdo galerija Ugdymas karjerai2021 rugsėjo 17 
 
Navigacija
Naujienos
Apie IC
Įkūrimas
Vaizdo klipas
Išplanavimas
Darbo laikas
Veiklos planas
Darbuotojai
Leidybos centras
Bazė
Paslaugos
CD katalogas
Interneto skaitykla
Bazė
Paslaugos
Konferencijų salė
Bazė
Paslaugos
Biblioteka
Bazė
Paslaugos
Nauji leidiniai

Kontaktai
Foto galerija
Vaizdo galerija
Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Gegužės 7 d. švenčiame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventę. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos unikalumą parodantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo, nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų bausmių. Veltui nuėjo rusų pastangos įpiršti valdžios leidžiamas knygas, spausdintas rusiškomis raidėmis. Slaptųjų knygų skaičius nepaprastai sparčiai augo. Nuo lietuvių raštijos pradžios ligi 1864 m., – t. y. per 300 metų, lietuviškų knygų iš viso buvo išspausdinta vos 750; nuo draudimo pradžios iki 1883 m., – t. y. iki „Aušros“ gimimo, buvo išspausdinta 484 knygos, o nuo 1883 m. iki 1903 m., neskaitant laikraščių, buvo išspausdintos 1372 knygos.

Šiai dienai paminėti gimnazijos bibliotekoje parengta literatūros paroda. Joje pristatomi leidiniai apie lietuviškos knygos, spaudos istoriją, pirmosios lietuviškos knygos kelią, lietuvių kalbos draudimo laikotarpį, knygnešių veiklą.

Minint šią dieną visus lietuviško žodžio mylėtojus gegužės 7d. kviečiame dalyvauti Lietuvių kalbos draugijos organizuojamoje virtualioje viktorinoje. Atsakyti į viktorinos klausimus bus galima specialiai sukurtoje paskyroje visą parą Lietuvos laiku – nuo vidurnakčio iki vidurnakčio. Iš viso reikės atsakyti į 25 klausimus. Viktorinos nuoroda bus paskelbta socialiniame tinkle „Facebook“ – Lietuvių kalbos draugijos ir Lietuvių kalbos dienų paskyrose, bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Valstybinės lietuvių kalbos inspekcijos, „Lituanistų sambūrio“, Kalbos ir kultūros instituto „Lingua Lituanica“, Lietuvos žurnalistų sąjungos svetainėse ir naujienų portale „Mano kraštas“.

SVEIKINAME!


Kviečiame skaityti!


Gimnazijos bibliotekoje yra naujų knygų:

Alan Brennert. Molokajo sala

Aldona Ruseckaitė. Dūžtančios formos. Romanas apie Vytautą Mačernį

Allison Pataki. Karalienės likimas

Delia Owens. Ten, kur gieda vėžiai

Donna Tartt. Dagilis

Fredrik Backman. Lokių miestas

Fredrik Backman. Mes prieš jus

Hanya Yanagihara. Mažas gyvenimas

Jojo Moyes. Uždraustas vaisius

Kristina Sabaliauskaitė. Petro imperatorė II

William Kent Krueger. Maloningoji žemė

Kviečiame skaityti!

220 -osios Motiejaus Valančiaus gimimo metinės


Kovo 28 d. sukanka 220 metų vienai svarbiausių XIX a. vidurio Lietuvos religinio, kultūrinio ir politinio gyvenimo figūrų: Žemaičių vyskupui, švietėjui, aktyviam visuomenininkui, pagrindiniam demokratinių lietuvių visuomenės judėjimų – blaivybės sąjūdžio ir knygnešystės – organizatoriui, lietuvių grožinės literatūros pradininkui Motiejui Valančiui (1801-02-28 – 1875-05-29), kuris dirbo tikybos mokytoju ir Kražiuose.

Gimnazijos bibliotekoje veikia literatūros paroda, skirta šio žymaus veikėjo 220 –osioms gimimo metinėms pažymėti.

SVEIKINAME!Puslapis 2 iš 115 < 1 2 3 4 5 > >>
Kviečia
J.Graičiūno gimnazija

Ugdymas karjerai

Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas

www.mukis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

Nacionalinis egzaminų centras
 

________________________________________________________________________________________
Copyright © 2007-2021 Antano Mikalajūno Informacijos centras

3486751 Informacijos centras Unikalių apsilankymų