„Aušra“ po 140 metų“ gimnazijoje.
Parašyta Loreta 2023 spalio 10 d. 09:00


Remiant Mecenatui Pranui Kizniui, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas bei leidykla „Petro ofsetas“ perleido mėnraščio „Aušra“ 1883, 1884, 1885 ir 1886 m. komplektus ir išleido įvadinį tomą „Aušra“ po 140 metų“.

Šį penkių knygų rinkinį Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda padovanojo gimnazijai.

Knygų rinkinį kviečiame skaityti ir kūrybiškai naudoti pamokoms ir reikšmingomis progomis, pilietiškumo iniciatyvoms.