Naujienos Kontaktai Foto galerija Vaizdo galerija Ugdymas karjerai2018 rugsėjo 25 
 
Navigacija
Naujienos
Apie IC
Įkūrimas
Vaizdo klipas
Išplanavimas
Darbo laikas
Veiklos planas
Darbuotojai
Leidybos centras
Bazė
Paslaugos
CD katalogas
Interneto skaitykla
Bazė
Paslaugos
Konferencijų salė
Bazė
Paslaugos
Biblioteka
Bazė
Paslaugos
Nauji leidiniai

Kontaktai
Foto galerija
Vaizdo galerija
Ugdymas karjerai -> Projektas


UGDYMAS KARJERAI

Projektas

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įgyvendino Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 projekto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002, kurio viena iš veiklų yra mokinių profesinio veiklinimo organizavimas, t.y. pagalba mokiniams aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes realioje darbo aplinkoje, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinė\ę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.

www.mukis.lt/lt/profesinis_veiklinimas.html

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr.VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002.

www.mukis.lt

Karjeros ugdymas mokiniams, tėvams, mokytojams

Karjeros paslaugų sistema mokykloje

Tyrimo rezultatų pristatymas

Mokytojo knyga

Mokinio knyga

Kviečia
J.Graičiūno gimnazija

Ugdymas karjerai

Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas

www.mukis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

Nacionalinis egzaminų centras
 

________________________________________________________________________________________
Copyright © 2007-2018 Antano Mikalajūno Informacijos centras

1865335 Informacijos centras Unikalių apsilankymų