Naujienos Kontaktai Foto galerija Vaizdo galerija Ugdymas karjerai2018 rugsėjo 25 
 
Navigacija
Naujienos
Apie IC
Įkūrimas
Vaizdo klipas
Išplanavimas
Darbo laikas
Veiklos planas
Darbuotojai
Leidybos centras
Bazė
Paslaugos
CD katalogas
Interneto skaitykla
Bazė
Paslaugos
Konferencijų salė
Bazė
Paslaugos
Biblioteka
Bazė
Paslaugos
Nauji leidiniai

Kontaktai
Foto galerija
Vaizdo galerija
Profesinis orientavimas -> Informacija

·  Galvojate kokią  pasirinkti profesiją?

·  Kur studijuoti?

·  Kokių gebėjimų reikia Jūsų pasirinktai profesijai?

Visa tai ir dar daugiau sužinosi užsukęs į gimnazijos A. Mikalajūno Informacijos centrą.

 

Kontaktinė informacija:

 

Raseinių g. 1, Kelmė, LT-86162, J.Graičiūno gimnazija Informacijos centras.

Informacijos centro  tel.:  8 427 61341

El.paštas: infocentras@takas.lt

 

Darbo laikas:

I – V      8.00 - 16.30

 

Kviečiame mokyklų abiturientus, vyresniųjų klasių mokinius, jų tėvelius, mokytojus ir visus besidominčius kvalifikacijos tobulinimo galimybėmis, pasinaudoti  sukaupta naujausia profesinio informavimo  medžiaga.

Ugdymo karjerai tikslas:

  • išmokyti mokinius planuoti ir valdyti savo karjeros plėtotę, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą principą, sudaryti mokiniams galimybę plėtoti bendruosius gebėjimus, susipažinti su darbo rinkos pokyčiais ir atrankos kriterijais, ugdyti ir tobulinti jaunuolių karjeros planavimo bei gyvenimo įgūdžius (pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, bendravimą, iniciatyvumą, verslumą, atsakomybę, organizuotumą ir kt.), siekiant užtikrinti sėkmingą jų socializaciją ir prisitaikymą prie visuomenėje vykstančių pokyčių.

  Ugdymo karjerai pagrindiniai uždaviniai:

  • Padėti mokiniams pažinti save, savo pomėgius, gebėjimus ir galimybes taikant savianalizės testus;

  • Siekiant teigiamų rezultatų pasirenkant profesiją - išmokyti mokinius rasti pačią naujausią informaciją apie šalies švietimo sistemą, mokymosi ir įsidarbinimo galimybes; išmokyti rasti informaciją apie profesijas bei darbo rinką, apie kvalifikacijas, kvalifikacijos tobulinimo ir persikvalifikavimo galimybes bei tvarką;

  • Išmokyti mokinius rengti individualius karjeros planus ir, juos derinant su tolesnio mokymosi galimybėmis, padėti mokiniams įgyti profesinės karjeros planavimo gebėjimus; ugdyti mokinių karjeros kompetencijas integruojant ugdymą karjerai artimiausiose karjerai pamokose laikantis prieinamumo, nešališkumo, individualizavimo, paslaugų kokybės, laisvo pasirinkimo ir asmeninės atsakomybės už karjeros sprendimus principų;

  • Susieti mokymąsi su praktika, susitinkant su įvairių profesijų specialistais;

  • Apibendrinant sukauptą medžiagą ir praktinius darbus, įvertinti rezultatus.

Siekiamas rezultatas:

Klientai gaus informacijos apie specialybes ir darbo rinką, pasitikrins savo pasirinkimą, pamatys profesijų perspektyvas, sužinos kokių žinių, gebėjimų, įgūdžių ir charakterio bruožų reikia atitinkamai profesijai, kokios galimybės tobulėti.

 MALONIAI KVIEČIAME APSILANKYTI

 

Kviečia
J.Graičiūno gimnazija

Ugdymas karjerai

Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas

www.mukis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

Nacionalinis egzaminų centras
 

________________________________________________________________________________________
Copyright © 2007-2018 Antano Mikalajūno Informacijos centras

1865343 Informacijos centras Unikalių apsilankymų