Naujienos Kontaktai Foto galerija Vaizdo galerija Ugdymas karjerai2018 rugsėjo 25 
 
Navigacija
Naujienos
Apie IC
Įkūrimas
Vaizdo klipas
Išplanavimas
Darbo laikas
Veiklos planas
Darbuotojai
Leidybos centras
Bazė
Paslaugos
CD katalogas
Interneto skaitykla
Bazė
Paslaugos
Konferencijų salė
Bazė
Paslaugos
Biblioteka
Bazė
Paslaugos
Nauji leidiniai

Kontaktai
Foto galerija
Vaizdo galerija
Profesinis orientavimas -> Paslaugos

 

Bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose numatyta ugdyti aktyvų žmogų, kuris būtų savarankiškas, turintis gebėjimų formuoti savo profesinę karjerą, asmenybę. Todėl profesinis orientavimas, mokinių karjeros planavimas yra viena iš prioritetinių J.Graičiūno gimnazijos veiklos sričių. Mokykloje siekiama sukurti efektyvią, diferencijuotą profesinio orientavimo sistemą, užtikrinti, kad mokiniams būtų lengvai prieinama informacija karjeros planavimo klausimais.

 

Paslaugos

  Teikiamos: moksleiviams, jaunimui, pedagogams, mokinių tėvams bei kitiems miestelio bendruomenės nariams ieškantiems darbo, kurie nori pasirinkti ar keisti profesiją, kelti kvalifikaciją, tobulinti profesines žinias.

  • Klientams leidžiama naudotis internetu profesinio informavimo tikslais;
  • Klientai supažindinami, kaip naudotis AIKOS duomenų baze;
  • Klientai supažindinami, kaip naudotis turimais spausdintiniais leidiniais;
  • Klientams patariama, kuriuose spausdintiniuose leidiniuose jie gali rasti dominančią informaciją;
  • Klientai supažindinami, kaip naudotis turima VAIZDO medžiaga;
  • Klientams patariama, kokioje VAIZDO medžiagoje jie gali rasti dominančią informaciją;
  • Klientai supažindinami, kaip naudotis turima informacija elektroninėje laikmenoje;
  • Klientams patariama, kur rasti juos dominančią informaciją elektroninėje laikmenoje ir kt.
Kviečia
J.Graičiūno gimnazija

Ugdymas karjerai

Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas

www.mukis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

Nacionalinis egzaminų centras
 

________________________________________________________________________________________
Copyright © 2007-2018 Antano Mikalajūno Informacijos centras

1865329 Informacijos centras Unikalių apsilankymų