Paroda bibliotekoje
Parašyta Loreta 2022 spalio 27 d. 15:34

Lapkričio 3d. gimė Maironis - naujosios lietuvių poezijos pradininkas, spaudos draudžiamojo laikotarpio didžiausias poetas. Savo poezijoje kūrėjas išreiškė to meto tautinius siekimus. Dėl to jis vadinamas tautinio atgimimo dainiumi. Savo poezijos įtaka kitiems rašytojams Maironis sukūrė lietuvių literatūroje vadinamąją „maironinę“ mokyklą.

Gimnazijos bibliotekoje veikia rašytojo leidinių paroda, skirta Jono Mačiulio Maironio 160 gimimo metinėms atminti.

„Maironis buvo ne tik poetas, bet ir reikšmingas istorijos veiksnys. Jis parengė Lietuvą nepriklausomybei ne mažiau (o gal daugiau) už Basanavičių ir Kudirką.
Jei tauta pati sau užtikrina pilnavertį dvasinį gyvenimą, ji jau yra nepriklausoma: okupacijos tada virsta tik praeinančia istorine nelaime.“ /Tomas Venclova/