Naujas Erasmus + projektas
Parašyta Loreta 2022 birželio 02 d. 08:58


Kelmės Jono Graičiūno gimnazija laimėjo programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (mobilumas mokymosi tikslais) projektą „Pažinti. Priimti. Mokyti(s)“. Projekto tikslas – atpažinti, tinkamai įvertinti mokinių specialiuosius poreikius ir (arba) kitus mokymosi ypatumus bei taikant įtraukiojo ugdymo nuostatas individualizuoti ugdymą, kurti saugią ugdymo aplinką visiems mokiniams. Numatytos priimančios organizacijos iš Portugalijos, Islandijos ir Suomijos. Suplanuoti kvalifikacijos tobulinimo kursai Islandijoje ( 5 mobilumai) bei du darbo stebėjimo vizitai Suomijoje (5 mobilumai) ir Portugalijoje (5 mobilumai).

Projektui įgyvendinti skiriama 26 715 eurų dotacija. Projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja metodininkė Ineta Leščiauskienė.