3D klasės pristatymas mokytojams
Parašyta Loreta 2021 gruodžio 10 d. 10:12


Gruodžio 2 d. gimnazijos mokytojams buvo pristatyta naujai įkurta 3D (trimatė kompiuterinė grafika) klasė. Gimnazijos IT specialistas MAntvydas Burzdžius supažindino mokytojus su darbo klasėje galimybėmis, ypatumais, mokomosiomis 3D programomis, darbo specifika.

3D mokymo programų turinys pamokų metu padeda įsisavinti ir suprasti pateikiamą informaciją daug greičiau ir efektyviau. Sukuriamas įspūdis nepalieka abejingo nė vieno bei įtraukia į pamoką net mažiau motyvuotus mokinius. Mokomuosiuose komplektuose yra 3D objektų rinkiniai daugeliui mokomųjų dalykų: chemijai; biologijai; matematikai; geografijai, fizikai ir k.t.

3D klasės sienas papuošė 3D stendas „Mokslo šimtmetis 1921 – 2021“. Jį, kaip savo baigiamąjį VGTU bakalauro darbą, sukūrė buvusi gimnazistė Emilija Sasnauskaitė.