2021 – ieji poeto Vytauto Mačernio metai
Parašyta Loreta 2021 birželio 15 d. 15:45

Šiemet birželio 5 dieną sukanka 100 metų, kai gimė poetas Vytautas Mačernis (1921–1944). Siekdamas pažymėti šią sukaktį ir pabrėžti poeto filosofinės, intelektualios poezijos svarbą lietuvių kultūrai, Seimas 2021-uosius paskelbė Vytauto Mačernio metais.

Vytautas Mačernis (1921–1944) – trumpai tegyvenęs poetas, pagarsėjęs intelektualia, vidinės egzistencijos nerimą išreiškiančia kūryba. Poetas paliko savo vizijas, sonetus, trioletus, giesmes, eilėraščius.

Gimnazijos bibliotekoje veikia literatūros paroda, skirta šio žymaus veikėjo, anot poeto A. Nykos – Niliūno: „Vytautas Mačernis gyveno kaip meteoras: staiga pasirodė, sušvito ir lygiai taip pat staiga dingo neįžvelgiamybėje“, 100 –osioms gimimo metinėms pažymėti.