Naujų vadovų mokymai gimnazijoje
Parašyta Loreta 2019 lapkričio 11 d. 11:30


Nacionalinė švietimo agentūra vykdo mokymo programą „Vadybinio darbo pagrindai: įvadiniai mokymai naujai paskirtiems vadovams“. Pagal ją Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos direktorius Rimas Bielskis, turėdamas ilgametę vadybinę ir ekspertinę darbo patirtį, spalio 23 ir lapkričio 6 dienomis teikė konsultavimo paslaugas dviems naujai paskirtų vadovų grupėms iš Joniškio, Žagarės, Plungės ir Šiaulių rajono. Direktorius su atvykusiais vadovais informacijos centre aptarė mokyklos planavimo dokumentus, veiklos ir ugdymo stebėseną, rezultatų panaudojimą ugdymo proceso tobulinimui, intelektualinių ir finansinių resursų valdymą, mokyklos kultūros formavimą ir daugelį kitų klausimų. Atvykę vadovai taip pat stebėjo pamokas, kurias vėliau su mokytojais ir direktoriumi analizavo ir jas aptarė. Svečiai stebėjo informacinių technologijų ir geografijos pamokas, kurias vedė mokytoja metodininkė Ilijana Petrauskienė ir mokytojas metodininkas Eugenijus Jafimovas. Stebėtose pamokose svečiai išskyrė labai gerus mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo santykius, gerą pamokos mikroklimatą, tikslingą šiuolaikinių ugdymo priemonių naudojimą dėstant naują temą, įvertinimo bei įsivertinimo metu, operatyvų grįžtamąjį ryšį ir kitus pamokų aspektus.

Pagal antrąją Nacionalinės švietimo agentūros vykdomą mokymo programą „Pedagogų vadybinių kompetencijų tobulinimas (ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais)“ gimnazijos direktorius Rimas Bielskis taip pat priima dvi grupes svečių, ketinančių tapti ugdymo įstaigų vadovais iš Mažeikių, Pakruojo ir Joniškio rajonų bei Šiaulių miesto. Viena grupė jau buvo atvykusi spalio 9 d., kitą direktorius priims lapkričio 20 d. Jų metu aptariamas vadovo darbo dienos tvarkaraštis, bendruomenės telkimas mokyklos tikslams siekti, darbuotojų veiklos stebėjimas, motyvavimas, skatinimas, įvairių lygmenų reikalavimų bei susitarimų derinimas, mokyklos planavimo dokumentai, informacinių technologijų taikymas ugdymo ir veiklos procesų stebėsenai bei tobulinimui, edukacinių erdvių kūrimo ypatumai ir daugelis kitų vadovo veiklos klausimų.